1er. semestre ciclo escolar 2022-2023

AULA UBICACIÓN CUPO MÁXIMO GRUPO NO. ALUMNOS
Aula 1 Edificio Anexo 1 45 4 01 49
Aula 2 Edificio Anexo 1 45 4 02 49
Aula 3 Edificio Anexo 1 45 4 03 48
Aula 4 Edificio Anexo 1 45 4 04 48
Aula 5 Edificio Anexo 1 45 4 05 48
Aula 6 Edificio Anexo 1 45 4 06 48
Aula 17 Edificio Anexo 1 45 4 07 48
Aula 18 Edificio Anexo 1 45 4 08 48
Aula 25 Edificio Anexo 2 37 5 01 37
Aula 7 Edificio principal 40 5 02 37
Aula 32 Edificio principal 37 5 03 28
Aula 15 Edificio principal 29 5 04 29
Aula 8 Edificio principal 40 5 05 39
Aula 9 Edificio principal 40 5 07 38
Aula 28 Edificio Anexo 2 37 5 08 37
Aula 20 Edificio Anexo 1 40 5 09 36
Aula 21 Edificio Anexo 1 40 5 10 36
Aula 27 Edificio Anexo 2 37 5 11 36
Aula 10 Edificio principal 40 5 12 36
Aula 29 Edificio Anexo 2 37 6 01 37
Aula 30 Edificio Anexo 2 37 6 02 37
Salón capacitación Aula 33 Sótano Biblioteca 20 6 03 19
Aula 31 Edificio principal 36 6 05 36
Aula 19 Edificio Anexo 1 45 6 07 40
Aula 24 Edificio Anexo 2 37 6 09 37
Aula 11 Edificio principal 28 7 01 28
Aula13 Edificio principal 28 7 02 27
Aula 14 Edificio principal 28 7 03 26
Aula 22 Edificio Anexo 1 40 7 04 25
Aula 16 Edificio principal 28 7 05 26
Aula 23 Edificio Anexo 1 40 7 06 23
Aula 26 Edificio Anexo 2 31 7 07 31
Aula 12 Edificio principal 28 7 09 28

Edificio principal

Edificio anexo 1

Edificio anexo 2

Biblioteca